CHỤP HÚT KHÓI CÔNG NGHIỆP

Van Chống Cháy

CHỤP HÚT KHÓI CÔNG NGHIỆP

Lò nướng than hoa không khói âm bàn

CHỤP HÚT KHÓI CÔNG NGHIỆP

Ống hút khói tại bàn nướng than

THIẾT BỊ INOX

Xe đẩy 3 tầng inox

THIẾT BỊ INOX

Xe đẩy inox 1 tầng

THIẾT BỊ INOX

Tủ inox có chậu rửa

THIẾT BỊ INOX

Tủ cửa kính 4 cánh

KỆ INOX CÔNG NGHIỆP

Kệ song 3 tầng

KỆ INOX CÔNG NGHIỆP

Kệ song inox 4 tầng

KỆ INOX CÔNG NGHIỆP

Kệ phẳng inox 4 tầng

KỆ INOX CÔNG NGHIỆP

Kệ phẳng Inox 2 tầng trên bàn

BÀN INOX CÔNG NGHIỆP

Bàn Inox 1 tầng có lỗ xả rác

BÀN INOX CÔNG NGHIỆP

Bàn inox 3 tầng có gáy

BÀN INOX CÔNG NGHIỆP

Bàn Inox 3 tầng

BÀN INOX CÔNG NGHIỆP

Bàn inox 2 tầng có gáy

BÀN INOX CÔNG NGHIỆP

Bàn inox 2 tầng

BÀN INOX CÔNG NGHIỆP

Bàn inox có kệ song dưới

BÀN INOX CÔNG NGHIỆP

Bàn inox 1 tầng có gáy

BÀN INOX CÔNG NGHIỆP

Bàn inox 1 tầng

CHẬU RỬA INOX CÔNG NGHIỆP

Chậu rửa đơn có lỗ xả rác

CHẬU RỬA INOX CÔNG NGHIỆP

Chậu rửa đơn cánh trái

CHẬU RỬA INOX CÔNG NGHIỆP

Chậu rửa đơn

CHẬU RỬA INOX CÔNG NGHIỆP

Chậu rửa đôi hộc lớn hộc nhỏ

CHẬU RỬA INOX CÔNG NGHIỆP

Chậu rửa đôi có lỗ xả rác

CHẬU RỬA INOX CÔNG NGHIỆP

Chậu rửa đôi có kệ song dưới

CHẬU RỬA INOX CÔNG NGHIỆP

Chậu rửa đôi cánh trái

CHẬU RỬA INOX CÔNG NGHIỆP

Chậu rửa đôi

CHẬU RỬA INOX CÔNG NGHIỆP

Chậu rửa đôi bát bẩn vòi phun tráng

CHẬU RỬA INOX CÔNG NGHIỆP

Chậu rửa 3 hộc

BẾP CHIÊN PHẲNG, CHIÊN NHÁM

Bếp nửa phẳng nửa nhám Berjaya EG5250HRFS-17

BẾP CHIÊN PHẲNG, CHIÊN NHÁM

Bếp chiên phẳng dùng gas Berjaya GG3B-17

BẾP CÔNG NGHIỆP

Bếp hầm đôi

BẾP CÔNG NGHIỆP

Bếp hầm đơn công nghiệp

BẾP CÔNG NGHIỆP

Bếp 3 họng kiềng tô

BẾP CÔNG NGHIỆP

Bếp đôi kiềng tô

BẾP CÔNG NGHIỆP

Bếp đơn kiềng tô

BẾP CÔNG NGHIỆP

Bếp á 3 họng kiềng vuông

BẾP CÔNG NGHIỆP

Bếp á đôi kiềng vuông

BẾP CÔNG NGHIỆP

Bếp á đơn kiềng vuông

BẾP CÔNG NGHIỆP

Bếp á 3 họng khè

BẾP CÔNG NGHIỆP

Bếp á đôi 2 họng

BẾP CÔNG NGHIỆP

Bếp á đơn

CHỤP HÚT KHÓI CÔNG NGHIỆP

Thùng tiêu âm motor quạt hút

CHỤP HÚT KHÓI CÔNG NGHIỆP

Van tiết lưu lượng gió

CHỤP HÚT KHÓI CÔNG NGHIỆP

Phin lọc mỡ trong chụp

CHỤP HÚT KHÓI CÔNG NGHIỆP

Ống gom khói trên chụp

CHỤP HÚT KHÓI CÔNG NGHIỆP

Motor hút khói

CHỤP HÚT KHÓI CÔNG NGHIỆP

Co ống dẫn khói

CHỤP HÚT KHÓI CÔNG NGHIỆP

Co ống tiêu âm

CHỤP HÚT KHÓI CÔNG NGHIỆP

Ống dẫn khói tiêu âm

CHỤP HÚT KHÓI CÔNG NGHIỆP

Ống dẫn khói

CHỤP HÚT KHÓI CÔNG NGHIỆP

Chụp hút khói đôi dạng đảo

CHỤP HÚT KHÓI CÔNG NGHIỆP

Chụp hút khói kim tử tháp

CHỤP HÚT KHÓI CÔNG NGHIỆP

Chụp hút khói có cấp gió tươi

CHỤP HÚT KHÓI CÔNG NGHIỆP

Chụp hút hói đơn

TỦ LẠNH CÔNG NGHIỆP

Bàn đông 3 cánh Berjaya BS 3DF7/Z

TỦ LẠNH CÔNG NGHIỆP

Bàn đông 2 cánh Berjaya BS 2DF5/Z

TỦ LẠNH CÔNG NGHIỆP

Bàn mát 3 cánh Berjaya BS 3DC8/Z

TỦ LẠNH CÔNG NGHIỆP

Bàn mát 2 cánh Berjaya BS 2DC5/Z

TỦ LẠNH CÔNG NGHIỆP

Tủ đông 2 cánh Berjaya BS2FDUF/Z/GN

TỦ LẠNH CÔNG NGHIỆP

Tủ đông 6 cánh Berjaya BS 6DUF/Z

TỦ LẠNH CÔNG NGHIỆP

Tủ đông 4 cánh Berjaya BS 4DUF/Z

TỦ LẠNH CÔNG NGHIỆP

Tủ đông 2 cánh Berjaya BS 2DUF/Z

TỦ LẠNH CÔNG NGHIỆP

Tủ mát 2 cánh Berjaya BS2FDUC/Z/GN

TỦ LẠNH CÔNG NGHIỆP

Tủ mát 2 cánh kính Berjaya 2D/DC-SM

TỦ LẠNH CÔNG NGHIỆP

Tủ mát Berjaya 6 cánh BS 6DUC/Z

TỦ LẠNH CÔNG NGHIỆP

Tủ mát Berjaya 4 cánh BS 4DUC/Z

TỦ LẠNH CÔNG NGHIỆP

Tủ mát Berjaya 2 cánh BS 2DUC/Z

THIẾT BỊ XỬ LÝ THỰC PHẨM

Máy thái rau củ quả Berjaya BJY-VPM

THIẾT BỊ XỬ LÝ THỰC PHẨM

Máy xay thịt Berjaya BJY-MM12/S

THIẾT BỊ XỬ LÝ THỰC PHẨM

Máy xay thịt Berjaya BJY-MM75AFS